O nama

Tko smo?

INNECTO d.o.o je tvrtka specijalizirana za iskope i građenje, prijevoz, transport i servisne usluge. Tvrtka djeluje od 1994. godine. Tvrtka je opremljena i educirana za izvođenje svih građevinskih radova na izgradnji komunalne infrastrukture, raznih iskopa, uređenje vanjskih površina raznih namjena kao i pružanje raznih usluga građevinskom mehanizacijom, auto dizalicom i transport.

Tvrtka je spremna odgovoriti na sve izazove investitora, a svoj naglasak u poslovnim vizijama daje na izgradnju objekata visokogradnje i niskogradnje. Zahvaljujući uhodanom timu stručnjaka i različitim profilima zaposlenika sudjeluje u ponudama za investicijske poslove javnih poduzeća te dugi niz godina uspješno radi na izgradnji vodovoda i kanalizacije diljem Splitsko-dalmatinske županije i dalmatinskih otoka.

Značajnu pažnju pridajemo stalnom povećanju i modernizaciji strojeva i tehnike. Edukacija naših djelatnika je jedna od najvažnijih misija u cilju što bolje konkurentnosti na tržištu, što nas čini pouzdanim partnerom u građenju.

Posebnost tvrtke je fokusiranost na djelatnike koji predstavljaju njezin najvrjedniji kapital, tako da danas zapošljavamo oko 60 djelatnika osposobljenih za izvođenje svih faza radova od kojih je 10 visokoobrazovani kadar. Poslovne aktivnosti, pored neprestanog napredovanja poslovanja, temelje se na svakodnevnom, transparentnom, profesionalnom, pouzdanom i učinkovitom izvršenju zadataka, kako bi očekivanja naših sadašnjih partnera, kao i onih budućih bila ispunjena i zadovoljena. U cilju što kvalitetnijeg i odgovornijeg zadovoljavanja uvjeta na tržištu posjedujemo sljedeće :

 1. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti:
  – preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 28: područje maloga sliva Cetina
  – upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
  – upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje
 2. Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova tehničkog i gospodarskog održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje i navodnjavanja.
 3. Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upisu u očevidnik prijevoznika otpada.
 4. Licenciju Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije za fazu izvođenja radova uzgajanja šuma (do 300 h) te izgradnje (do 96 km/godišnje) i održavanja (do 192 km/godišnje) šumske infrastrukture.
 5. Rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske – uprave za zaštitu kulturne baštine o dopuštanju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, i to izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru.

Tehnološke inovacije, zapošljavanje mladih i kreativnih ljudi, te upravljanje kvalitetom neizostavni su dio svih naših procesa. U svrhu navedenog certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 čvrsto su jamstvo koje garantira ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda, usluga i procesa.


Povijest

Trgovačko društvo Innecto d.o.o. osnovano je 1994. godine i nalazi se u 100% privatnom vlasništvu. Direktor i vlasnik društva je Ivan Sikirica. Od samog osnutka pa do danas uspješno se bavi građevinskim radovima niskogradnje, visokogradnje i vodogradnje. Tijekom protekle 24 godine, konstantno bilježi stalan rast ukupnog prometa kao i broja zaposlenih. Zahvaljujući dobroj organiziranosti, radnoj produktivnosti djelatnika i stručnom kadru vidljivi su odlični rezultati kako u financijskom tako i u građevinskom sektoru naše firme tijekom posljednja dva desetljeća.


Misija

tvrtke je je da budemo profitabilna uz uvjet ispunjenja zahtjeva i potreba naručitelja, svojih zaposlenika, društvene zajednice i vlasnika društva.

Vizija

tvrtke je ostati građevinska tvrtka te se sve više razvijati i širiti. Naša je vizija da u uvjetima zdrave konkurencije budemo prepoznati i odabrani od strane regionalnog tržišta kao pouzdana, kvalitetna i efikasna tvrtka u pružanju usluga u građenju, transportu i drugim servisnim uslugama.

Vodstvo

IVAN SIKIRICA - DIREKTOR
1994. osnovao je trgovačko društvo INNECTO d.o.o. i od tada ga uspješno vodi

JAKOV BALOEVIĆ - VODITELJ GRAĐENJA
2008. počinje raditi u firmi INNECTO d.o.o. kao ovlašteni voditelj građenja i od tada do danas uspješno vodi brojne projekte