Projekti


View Project...

Podmorski ispust – izgradnja sustava kanalizacije otpadnih voda vodoopskrbnog cjevovoda i obalne šetnice s javnom rasvjetom-Šolta