Usluge

Niskogradnja

Niskogradnja je dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom građevina koje se nalaze u tlu ili u razini površine tla (npr. cesta, željeznica, vodovod ili kanalizacija)

Građevinska djelatnost koja obuhvaća planiranje, projektiranje i izvođenje radova u tlu ili u razini površine tla, kao što su razni zemljani radovi (iskopi, nasipanja), izgradnja prometnica (ceste, mostovi, tuneli), hidrotehničkih građevina (vodovod, kanalizacija, uređenje vodotoka), geotehničkih građevina (brane, podzemne građevine).

Naše usluge niskogradnje:

  • Usluga rada građevinskim strojevima:
   • razni iskopi
   • nasipavanja i zasipavanja terena
   • valjanje i nabijanje zemljanih i tucaničkih podloga
 • Pripremni radovi na terenu
 • Izgradnja platoa, parkirališta, pristupnih puteva
 • Uređenje okoliša
 • Usluga prijevoza
 • Rušenje postojećih objekata